ارسال اين مطلب به دوستان

(( عدم اجرای ادامه بلوار شهیدان برقعی به علت بافت تاریخی و میراثی/تغییر کاربری خانه‌های مازاد تملک شده پروژه چهل اختران برای مسائل فرهنگی منطقه ))