اجتماعی
 
تاکسی هوشمند بانوان در قم راه‌اندازی شد

تاکسی هوشمند بانوان در قم راه‌اندازی شد

تغییر کاربری چالش جدی بخش کشاورزی است

تغییر کاربری چالش جدی بخش کشاورزی است

مشکلات اسناد ملکی و طرح‌های عمرانی قم با حضور استاندار پایش شد

مشکلات اسناد ملکی و طرح‌های عمرانی قم با حضور استاندار پایش شد

انجام ۲۶۰ عملیات آتش نشانی قم خارج از محدوده شهر

انجام ۲۶۰ عملیات آتش نشانی قم خارج از محدوده شهر

عرضه مستقیم گوجه در راستای تنظیم بازار با مشارکت شهرداری قم

عرضه مستقیم گوجه در راستای تنظیم بازار با مشارکت شهرداری قم

تربیت مبلغ و برگزاری دوره‌های تبلیغی از کارهای شایسته سازمان اوقاف است

تربیت مبلغ و برگزاری دوره‌های تبلیغی از کارهای شایسته سازمان اوقاف است

۲۴ میلیارد ریال برای درمان زوج‌های نابارور قمی هزینه شد

۲۴ میلیارد ریال برای درمان زوج‌های نابارور قمی هزینه شد

لزوم افزایش راه‌های دسترسی پایانه مسافربری قم/پایانه مرکزی با کارکرد 100 درصدی فاصله دارد

لزوم افزایش راه‌های دسترسی پایانه مسافربری قم/پایانه مرکزی با کارکرد 100 درصدی فاصله دارد

۲ سامانه جمع‌آوری پسماند خشک در قم راه‌اندازی می‌شود/سهم 9 درصدی تفکیک پسماند در مبدأ

۲ سامانه جمع‌آوری پسماند خشک در قم راه‌اندازی می‌شود/سهم 9 درصدی تفکیک پسماند در مبدأ

previous صفحه قبل     | صفحه بعد next