فرهنگ و هنر
 
سه دانش آموز و معلم قمی درجشنواره ملی پژوهش مورد تجلیل قرار می‌گیرند

سه دانش آموز و معلم قمی درجشنواره ملی پژوهش مورد تجلیل قرار می‌گیرند

۱۰ هزار قمی از خدمات مشاوره ازدواج استفاده کردند

۱۰ هزار قمی از خدمات مشاوره ازدواج استفاده کردند

دانشجویان کشورمان آغازگر جنبش‌های دانشجویی در جهان هستند

دانشجویان کشورمان آغازگر جنبش‌های دانشجویی در جهان هستند

مردم قم از کاروان شهدای گمنام استقبال کردند

مردم قم از کاروان شهدای گمنام استقبال کردند

هفدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم افتتاح شد

هفدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم افتتاح شد

فرش‌های دستباف ایرانی شناسنامه‌دار می‌شوند

فرش‌های دستباف ایرانی شناسنامه‌دار می‌شوند

در طرح قرار دوازدهم باید نیازسنجی دقیقی انجام شود

در طرح قرار دوازدهم باید نیازسنجی دقیقی انجام شود

تهیه 90 بخاری برای نیازمندان در طرح قرار دوازدهم

تهیه 90 بخاری برای نیازمندان در طرح قرار دوازدهم

مجتمع آموزشی، درمانی و توانمندسازی معلولان در قم افتتاح شد

مجتمع آموزشی، درمانی و توانمندسازی معلولان در قم افتتاح شد

تنها دغدغه معلولان، باید معلولیت باشد

تنها دغدغه معلولان، باید معلولیت باشد

previous صفحه قبل     | صفحه بعد next