ارسال اين مطلب به دوستان

(( سهیل اسعد:بحران هایی را که دولت ها نتوانستند حل کنند ادیان با گفت و گو حل کنند ))